בנק המזרחי - מט"ל לוד

בנק המזרחי - מרכז הדרכה וקול סנטר

היקף פרוייקט: 
38,000 מ"ר
שירות: 
עב' ניהול וביצוע